Nous plantejaments pedagògics

Flipped classroom i blended learning

Perspectiva

Les persones aprenem dins el cercle: reflexionar - fer - reflexionar. Cal incorporar mètodes pedagògics que incorporin activitats orientades a la reflexió i a l'acció.

Ens dirigim cap a situacions d'aprenentatge en què el pes de les activitats en línia serà cada vegada més important.

Cal tenir en compte aquests aspectes a l'hora de dissenyar les activitats d'aprenentatge.

Activitats

 • Revisarem el procés d'aprenentatge de les persones.
 • Analitzarem les seves diferents necessitats en funció de el "per què" volen aprendre.
 • Identificarem i practicarem les tècniques que ens permetran "donar la volta" a les sessions d'aprenentatge.
 • Veurem com combinar diferents mètodes que respecten el model d'aprenentatge i l'integren en entorns presencials i en línia.
 • Treballarem com dissenyar el pla d'aprenentatge.

Conceptes clau

 • Aprenentatge vs. formació
 • Procés d'aprenentatge
 • Flipper classroom
 • Blended learning

Resultats

 • Disposarem de models pilot per aplicar en situacions d'aprenentatge semi-presencials que incorporaran la metodologia "Flipper classroom".
 • Cada grup de treball haurà elaborat un pla d'aprenentatge associat a el model pilot.

Equip

Comandaments mitjans
Àrea Persones
Àrea Processos

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

6 hores
3 sessions x 2h