Storytelling i casos per compartir coneixement

Experiències per a reflexionar sobre encerts i errors

Perspectiva

Les històries o "storytelling" i els casos formen part de la realitat quotidiana de la nostra vida.

Són un dels principals recursos de comunicació amb què comptem per compartir experiències. Es tracta de relats de situacions poc freqüents, que s'emmarquen dins de contextos concrets, que presenten desafiaments i aporten solucions i resultats.

Explicar històries és la forma més antiga de gestionar el coneixement. Donades les seves aplicacions en la gestió empresarial aquesta tècnica ha reprès, en els últims temps, la seva rellevància.

Activitats

  • Revisarem les principals característiques que han de complir les històries per facilitar l'aprenentatge de les persones a qui van dirigides.
  • Revisarem les principals característiques que han de complir els casos per facilitar l'aprenentatge.
  • Desenvoluparem exemples de casos i també d'històries aplicant les tècniques apreses.

Conceptes clau

  • Comunicació
  • Històries
  • Casos

Resultats

  • Plantilla per a la construcció de narracions amb força.
  • Exemples d'històries i casos estructurats per facilitar l'aprenentatge.

Equip

Comandaments mitjans
Àrea Persones
Àrea Processos

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

6 hores
3 sessions x 2h