Els aspectes que afecten l'aprenentatge

Superar les barreres

Perspectiva

Sovint es minimitza l'impacte que tenen aspectes com la por, la humilitat, la mandra, l'enuig, la confiança ... a l'hora d'aconseguir que els esforços per aprendre fructifiquin.

Fer-ho pot perjudicar les persones i a l'organització, ja que la manca d'aprenentatge individual incidirà negativament en el organitzacional.

Activitats

  • Farem un repàs a el món emocional per ubicar a cada un en el seu moment present a l'hora d'aprendre i per ajudar a identificar opcions de millora realistes.
  • Identificarem les habilitats no específiques del nostre càrrec professional (habilitats socials i comunicatives, aspectes de la personalitat, ...) que ens fan una mica més savis en la nostra predisposició per aprendre.
  • Compartirem diferents exemples personals per analitzar l'evolució produïda al llarg dels anys i identificar diferents aspectes que poden seguir millorant.

 

Conceptes clau

  • Emocions
  • Habilitats socials i comunicatives
  • Barreres per a l'aprenentatge

 

Resultats

  • Identificar millor les emocions i, en conseqüència, modular les seves respostes davant de situacions que puguin presentar-se en benefici de l'aprenentatge propi i aliè.
  • Detectar potencials punts de millora, tenir l'opció d'arribar a ser una mica més savis en aspectes relacionals i de veure el conflicte amb una altra mirada.

Equip

Equip directiu
Comandaments mitjans
Àrea Persones,
Operatives i de Suport

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

4 hores
2 sessions x 2h