Avalua l'impacte de l'aprenentatge

El quadre de comandament i els tipus d'indicadors

Perspectiva

Totes les organitzacions necessiten saber quin és l'impacte generat pels projectes i activitats que duen a terme.

L'àrea de gestió de el coneixement i de l'aprenentatge no és aliena a aquest requeriment.

El fet de gestionar aspectes intangibles dificulta aquesta avaluació.

Cal identificar indicadors que permetin mesurar de la manera més exacta possible dels resultats assolits.

Activitats

  • Reflexionarem, prenent com a punt de partida el Marc estratègic de l'organització, sobre els aspectes relacionats amb l'aprenentatge, que sigui necessari avaluar.
  • Revisarem i adaptarem el quadre de comandament format pel sistema d'indicadors que classificarem en tres categories: d'activitat, de rendiment i d'impacte.
  • Identificarem la línia base, la realitat actual de l'organització en relació a les activitats i projectes per a la difusió de el coneixement, que ens permetrà avaluar els progressos assolits.

Conceptes clau

  • Indicadors
  • Quadre de comandament
  • Línia base

Resultats

  • Un model per identificar el punt de partida en relació a l'activitat, el rendiment i l'impacte.
  • Un model de quadre de comandament que ens permetrà avaluar l'impacte de les activitats i els projectes relacionats amb la gestió de el coneixement i l'aprenentatge.

Equip

Equip directiu
Comandaments mitjans
Àrea Persones

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial
 

Durada

8 hores
4 sessions x 2h