Alumnes confinats i gestió del coneixement a les organitzacions

Situació

Des del passat divendres tots els estudiants de Catalunya estan confinats a casa seva, i per això, des dels col·legis i instituts s’estan proposant iniciatives perquè els alumnes no perdin les seves rutines i alenteixin la seva activitat en un moment en què estan iniciant l’últim trimestre de curs.

Les solucions adoptades són tantes com escoles analitzades, però poden estudiar-se sota l’òptica d’un model de maduresa de sistemes de gestió del coneixement.

Model de maduresa de sistema de gestió del coneixement

El model de maduresa descriu l’evolució de les iniciatives en gestió del coneixement d’una organització al llarg del temps, i permet identificar en quin nivell es troba, i determinar les millores requerides per avançar cap al següent esglaó. El model avalua quatre aspectes fonamentals: estratègia, persones, processos i tecnologia.

Com les necessitats formatives no són les mateixes per a tots els alumnes s’ha centrat l’estudi en alumnes de batxillerat i d’ESO.

Nivells de maduresa

En la primera fase de l’estudi realitzat sobre una mostra de 30 escoles s’han identificat els 5 nivells amb les següents característiques.

NIVELL 1 – INICIAL

Es caracteritza per la seva poca o cap intenció de seguir amb l’activitat docent. La idea és aturar el curs i actuar com si els alumnes estiguessin en període de vacances. Com a molt repassar o acabar les tasques pendents.

NIVELL 2 – CONSCIÈNCIA

L’escola és conscient i té intenció de mantenir l’activitat però no disposa de mitjans ni processos per fer-ho. S’envien per email llistats amb les activitats, per matèries, de treballs que han de lliurar a la tornada. No s’ha ajustat la càrrega docent al període de temps corresponent.

NIVELL 3 – HABILITACIÓ

L’escola té una infraestructura bàsica de suport. Alguns processos estan formalitzats ja que prèviament es disposava de plataformes. S’han creat plans d’activitats per dies i matèries per als alumnes que troben tota la informació en aplicacions diverses depenent de professor (Moodle, ClikEdu, Google Classroom o Google Drive). S’estableixen algunes fites de lliurament dels treballs. Igualment s’obren canals per comunicació amb els professors (email o plataforma). Les eines utilitzades difereixen, fins i tot dins de la mateixa escola, depenent de professor.

NIVELL 4 – GESTIÓ

Les iniciatives estan ben establertes en l’organització. Els processos estan formalitzats i han estat documentats en un pla integrat. Hi ha les mateixes plataformes que en el Nivell 3 però a més es fan servir canals de comunicació online (meet, discord) que permeten els xats en directe entre professors i alumnes en les hores estipulades. El que facilita el seguiment dels programes establerts. S’ha creat una estructura conjunta per a tot el professorat.

NIVELL 5- OPTIMITZACIÓ

S’ha traslladat l’estructura de classe habitual a l’espai virtual. Es mantenen els horaris amb classes en línia. Els professors passen llista. Les eines col·laboratives permeten als alumnes contactar entre ells durant i entre les classes. Els documents són accessibles en línia.

Valoracions

Per poder realitzar una anàlisi comparativa representatiu s’ha llançat entre els alumnes confinats una enquesta que a 19 de març de 2020 té més de 350 respostes. La mostra analitzada correspon a un 53% d’escoles concertades, 30% d’escoles públiques i 17% d’escoles privades.

Els primers resultats indiquen que les diferències entre nivells no estan relacionades amb la tipologia de l’escola. Com succeeix en les organitzacions el nivell de maduresa no depèn tant de l’accés a la tecnologia com de la cultura, la preparació i conscienciació de les persones i de l’establiment de procediments comuns alineats amb l’estratègia de l’organització.

L’anàlisi quantitativa realitzada a nivell de 2n de batxillerat, indica que un 6% de les escoles estan en el Nivell 1, un 8% en el Nivell 2 i aproximadament, el 70% està entre els Nivells 3 i 4.

Tal com succeeix en les empreses a mesura que transcorren els dies i es va adquirint major conscienciació de la situació les escoles van modificant la seva estratègia i evolucionant d’un nivell a un altre.

S’observen situacions perfectament reproduïbles en l’àmbit empresarial:

 • En una mateixa organització (escola) s’ha identificat, per a diferents departaments (grups de batxillerat), diferents nivells de maduresa. Arriben, fins i tot, a representar diferències de dos nivells. En els casos registrats això es produeix per tenir diferents estratègies tant pel que fa a procediments com a la utilització de mitjans (Estratègia i Processos) o per capacitació, habilitat o motivació dels responsables (Persones). En aquests casos, és recomanable identificar i compartir les mesures preses per aquells departaments que hagin asolit un nivell superior.
 • En la majoria de les escoles s’utilitzen múltiples eines tant per a la gestió documental com per a la comunicació online depenent professorat responsable. El mateix sol succeir en les empreses, en les quals sovint es fan servir diferents eines, repositoris o sistemes de col·laboració per a tasques similars. Això suposa la duplicitat d’activitats, la pèrdua de temps en recerques i fins i tot un sobreesforç en l’aprenentatge i manipulació d’aplicacions. L’origen d’aquestes situacions és la manca d’una estratègia comuna i procediments adequats als objectius perseguits.

 • Les escoles, empreses, que se situen en el mateix nivell de maduresa no tenen perquè tenir nivells de plantejaments estratègics, procediments, persones i tecnologia iguals. Algunes d’elles tenen millor definida l’estratègia però no han elaborat processos acords, altres tenen responsables més capacitats i millors processos però no necessàriament alineats amb l’estratègia empresarial. Les escoles, com les empreses, situades en un major nivell de maduresa són les que estan més ben situades en els quatre aspectes considerats.
 • Com en el món empresarial, la tecnologia no és determinant pel nivell de maduresa ja que actualment hi ha solucions accessibles per a tothom.
 • Encara que siguin al nivell 5 (d’optimització contínua) existeix marge de millora per a totes. L’important és ser capaç d’identificar en quins aspectes cal millorar.

Això pot servir de pauta per reflexionar en quin nivell de maduresa es troben les nostres empreses, identificant els aspectes a millorar: estratègia, processos, responsables o tecnologia.

Quan finalitzem l’enquesta publicaré els resultats finals i els barems utilitzats que són perfectament aplicables al món empresarial. Si voleu col·laborar amb les dades trobareu l’enquesta a https://forms.gle/vfyzEhQXRj6qetSh9

Comparte:

About the Author: Núria Lupón

Núria Lupón

2 Comments

 1. Silvia Echevarria

  Buen análisis de la situación. Ha llegado el momento de que las escuelas hagan un esfuerzo para asumir la nueva situación que presumo será muy larga, con el máximo nivel de esfuerzo y optimización. De otro modo, serán los estudiantes quien pagarán el déficit del sistema educativo.
  Gracias por hacernos reflexionar.

 2. Gemma Lupón

  Buen articulo, Nuria. Yo creo que lo principal es que no se pierda el contacto de las escuelas con los alumnos y mantener una rutina de trabajo par que este tiempo de confinamiento no sea tiempo perdido.
  Gracias por el articulo

Comments are closed.