Propostes

En lloc de formació, preferim parlar d’aprenentage. Amb els nostres tallers i càpsules aconseguim que les persones siguin capaces de desenvolupar les seves funcions i tasques segons els estàndards de l’organització.

En lloc de “cursos”, preferim parlar de “sessions de treball”. Ens reunim per compartir i reflexionar sobre allò que és possible millorar a nivell col·lectiu i individual. Es tracta de sessions totalment orientades a la pràctica en les que les que la teoria s’ofereix en la mesura que ens ajuda a solucionar els reptes que se’ns presenten en el desenvolupament del nostre treball diari. En aquestes sessions, els participants identifiquen els aspectes a millorar i defineixen el conjunt d’accions a dur a terme per aconseguir-ho.

Els tallers

Els tallers són sessions pràctiques d’un o dos dies de durada en què es treballa a fons el contingut dels mateixos. L’esquema bàsic és el següent:

  • IMG_0556Activitat per a la introducció en el tema: Pot ser un joc, una activitat física o una reflexió sobre una història.
  • Revisió de conceptes relacionats: Cal que els participants comparteixin els mateixos coneixements i conceptes.
  • Role play o simulació.
  • Avantatges i inconvenients de l’aplicació dels conceptes, tècniques o comportaments treballats.
  • Acord sobre què hem de canviar i com fer-ho: Compromís dels participants per portar a la pràctica els conceptes treballats.
  • Desenvolupament d’un pla per al seguiment dels resultats obtinguts.

Coneix els nostres tallers.

Les càpsulesIMAG0047

Les càpsules són sessions pràctiques d’unes quatre hores de durada en què l’interès es focalitza en el tema a desenvolupar. Serveixen per solucionar problemes concrets relacionats amb el coneixement i l’aplicació de tècniques associades a determinades competències.

Coneix les nostres càpsules

Propostes outdoor

DSC_0035A Neos pensem que és bo desenvolupar una part del procés d’aprenentatge en entorns poc habituals. Per això hem desenvolupat aquestes propostes orientades a l’adquisició d’habilitats i competències fora de les aules tradicionals. Es basen en la realització d’activitats amb un fort component lúdic i en una posterior reflexió per aplicar els conceptes apresos al nostre entorn professional.

Coneix les nostres propostes.