Desenvolupament organitzacional

Les organitzacions necessiten mantenir-se atentes al seu entorn i preparar-se per afavorir el seu canvi.

En un entorn global i veloç, el Desenvolupament Organitzacional ofereix l’oportunitat d’identificar i crear el futur d’una organització atenta i saludable. Des de Neos, facilitem que les empreses activin el seu el seu ecosistema, desenvolupin les competències clau i millorin la posició de l’organització. El nostre model fomenta que les persones i els equips:

  • Cooperin: compartint informació, generant coneixement fomentant la comunicació entre equips.
  • S’integrin: alineant els seus propòsits, enfortint les relacions, millorant la comunicació i compartint recursos.
  • Enforteixin les dinàmiques de presa de decisió, a través de la ideació i creativitat, buscant respostes als reptes complexes.

Les claus per desenvolupar i implantar el model són:

  • Compartir una nova visió i propòsit de l’empresa.
  • Utilitzar la creativitat per  la innovació i la presa de decisions.
  • El foment de la col·laboració per la generació de nou coneixement.
  • Cuidar de les relacions i diàlegs positius.
  • Orientar-se a l’excel·lència.

Un model en 4 etapes

Descobrir:

Sessions estratègiques per compartir visió i conèixer el potencial que la creativitat aporta a l’organització. Identifica on estàs, defineix on volem ser i practica el lideratge per a la creativitat. Podem imaginar el nostre millor futur? Com donem resposta als nous reptes?

Moure:

Sortim fora de la rutina. Per obrir-nos a nous reptes, no hi ha més alternativa que exercitar-se i generar un espai de confiança creativa, allà on les preguntes i les idees poden nèixer amb espontaneïtat per recollir tot el bagatge i implicació de les persones. Per construir-ho, activem 4 elements clau a través de tallers d’experiències:

En marxa:

Tallers d’iniciació a noves rutines. Incorporem les noves eines per entendre els nostres reptes, generar alternatives i prendre decisions que donin força als nostres projectes. Practiquem amb el “design thinking” i la innovació en model de negoci, agilitzem la construcció de la nova proposta de valor i fem del coneixement compartit la palanca de creació de valor a l’organització.

Avança:

Acompanyem en la definició i desenvolupament del model propi que permet estructurar i marcar els objectius, eines i recorregut per la incorporació de la nova cultura. Utilitzem la guia d’eines i “labs” d’acompanyament per sustentar dels compromisos i mantenir l’organització atenta als canvis i capaç d’implementar la seva transformació.