Direcció comercial

Les etapes per a l’elaboració del pla comercial són les següents:

1.- Definició / revisió dels elements previs  IMAG0069

L’elaboració del pla comercial requereix d’una reflexió prèvia sobre les estratègies de segmentació, posicionament i comunicació.

2.- Anàlisi comercial

Per poder prendre decisions cal haver realitzat l’anàlisi del valor de la cartera de productes, de la cartera de clients i l’anàlisi dels competidors.

3.- Definició dels objectius comercials

El següent pas serà definir els objectius comercials per territoris, categoria de productes, categoria de clients i (si escau) canals de distribució.

4.- Elaboració del pla de comunicació per al suport a l’activitat comercial

Determinades funcions comercials poden desenvolupar-se amb el suport d’accions de màrqueting directe: identificació de prospects, qualificació de clients, concertació d’entrevistes, seguiment de propostes, seguiment i recuperació de clients, avaluació del grau de satisfacció, …

5.- Pla d’activitat comercial  

El pla d’activitat comercial determinarà:Plan

  • Els objectius de vendes per territoris, productes, clients i canal.
  • Els objectius d’activitat per a cada venedor: concertació de visites, qualificació de clients, propostes presentades, vendes tancades, …
  • Les sessions de seguiment i avaluació dels resultats dels integrants de l’equip comercial.

Model per a la millora dels resultats de l’equip comercial:

 

 

Accedeix a documents sobre direcció comercial.

Contacta amb nosaltres: info@neos.cat