Consultoría

Els nostres projectes estan orientats a aconseguir canvis a les organitzacions. Treballem en els següents àmbits i àrees funcionals:IMAG0066

Per això, acompanyem als responsables en:

  • El disseny de models que s’ajustin als requeriments de l’organització.
  • L’avaluació de la situació inicial.
  • La identificació i priorització de les línies estratègiques d’actuació.
  • El disseny, implantació i seguiment de projectes i plans d’acció associats a les línies d’actuació.
  • La identificació dels diferents indicadors que permetin fer una avaluació dels resultats obtinguts.
  • La identificació de les persones clau de l’organització que facilitin la implantació dels canvis desitjats.
  • La dinamització de grups de millora i el desenvolupament dels equips de treball.
  • La implantació de plans de millora professional a través del desenvolupament de projectes d’aprenentatge.

Contacta amb nosaltres:

info@neos.cat