Què fem

Ajudem a les organitzacions a desenvolupar i promoure el seu model per gestionar el coneixement i l’aprenentatge.

Treballem a tres nivells:

 • Estratègic: identificant el coneixement crític, planificant l’estratègica i definint el model de governança.
 • Desenvolupant espais i processos per a compartir experiències i fomentar l’aprenentatge.
 • Desenvolupant les competències per a difondre la cultura de l’aprenentatge i la col•laboració.
grafic palanques PROPÒSIT ESTRATÈ GIA OPERATIVA GOVERNAN ÇA VALORS

Definint i implantant les palanques de la cultura de l’aprenentatge organitzacional.

 • Defineix allò que volem assolir com a col·lectiu i com organització.
 • Marca el camí a seguir per assolir el nostre propòsit i objectius.
 • Defineix la nostra forma de treballar.
 • És el marc que facilita l’assoliment dels resultats esperats, un model per a l’avaluació de l’acompliment i de la pròpia estratègia.
 • Ens orienten en la presa de decisions i l’establiment de prioritats.

Com ho fem?

Seguint aquest esquema

grafic gestio coneixement AVALUACIÓ INICIAL IMPACTE BUSCAT ESTRATÈGIA DE GESTIÓ DEL CONEIXEMENT PROJECTES PILOT AVALUACIÓ DELS PROJECTES PILOT DESPLEGAMENT DE L’ESTRATÈGIA AVALUACIÓ I RECULL D’APRENENTATGES DIAGNÒSTIC MAPA DE CONEIXEMENTS CRÍTICS

Definim els reptes a superar amb l’intercanvi d’experiències i la difusió del coneixement.

Definim les accions a dur a terme per promoure espais d’intercanvi d’experiències i la captura i difusió de les millors pràctiques.

Desenvolupem els projectes pilot.

Identifiquem què és el que millor ha funcionat per desprès aplicar-ho en el desplegament de l’estratègia.

Despleguem l’estratègia un cop recollits els aprenentatges generats durant els pilots i revisat el pla d’implantació.

El desplegament de l’estratègia donarà lloc a nous reptes i generarà oportunitats de millora que caldrà identificar i portar a la pràctica.

Analitzem i valorarem el grau de desenvolupament del model actual per conèixer què és el que “funciona” i el que hauríem de canviar.

Identifiquem els coneixements indispensables per assolir els objectius estratègics i avaluem, per a cada un d’ells, quin és el requeriment de gestió necessari.

Com ho fem?

Seguint aquest esquema

grafic gestió coneixement mòbil AVALUACIÓ INICIAL IMPACTE BUSCAT ESTRATÈGIA DE GESTIÓ DEL CONEIXEMENT PROJECTES PILOT AVALUACIÓ DELS PROJECTES PILOT DESPLEGAMENT DE L’ESTRATÈGIA AVALUACIÓ I RECULL D’APRENENTATGES DIAGNÒSTIC MAPA DE CONEIXEMENTS CRÍTICS

Dinàmiques per compartir i recopilar coneixement

Gràfic dinàmiques EQUIP DE MILLORA SUPORT ENTRE EQUIPS I COMPANYS MENTORING COMUNITATS DE PRÀCTICA IDENTIFICACIÓ DEL CONEIXEMENT REQUERIT CAFÈ CONVERSA OPEN SPACE CASOS STORYTELLING ENTREVISTES PER LA RETENCIÓ DEL CONEIXEMENT ANÀLISI RETROSPECTIVA REVISIÓ DESPRÉS DE L’ACCIÓ MILLORS PRÀCTIQUES SESSIONS CLÍNIQUES LLIÇONS APRESES FIRA DEL CONEIXEMENT

Es crea per donar resposta a un repte o solucionar un problema concret. Cal integrar el punt de vista del client a l’hora de prioritzar i definir les propostes de millora.

Trobades estructurades i facilitades per donar solució a un repte concret, normalment relacionat amb la millor manera de planificar un projecte o implementar un procés.

Quan una persona s’incorpora a un lloc de treball se li pot assignar un “mentor” que l’acompanyarà en l’aprenentatge durant un temps concret.

Grups de persones que comparteixen una mateixa pràctica professional i que disposen d’un espai de trobada per intercanviar experiències i aprenentatges.

Té per objectiu identificar el coneixement necessari per poder planificar i dur a terme un projecte amb èxit.

Té per objectiu recopilar les aportacions dels participants en relació a un repte adequadament definit. Té un format que facilita la participació i la col·laboració.

No acostumen a tenir agenda prèvia. L’estructura i els temes a tractar els decideixen els participant a la seva arribada. Es recullen les conclusions i els temes tractats.

Recullen aprenentatges i reflexions d’utilitat basades en les experiències de companys. Aconsellen sobre la millor manera de realitzar una tasca o desenvolupar una funció per millorar els resultats.

Converses estructurades, en el format “entrevista”. Tenen per objectiu identificar, capturar i documentar el coneixement i l’experiència d’una persona.

Recull l’aprenentatge d’experiències passades per millorar els processos de treball i la planificació de projectes futurs.

Reunió curta que es du a terme immediatament després d’haver finalitzat una activitat per identificar els aprenentatges que s’hagi pogut produir.

Descriuen la millor manera, fins al moment identificada, per dur a terme una activitat. Recullen els aprenentatges generats per la repetició continuada de la tasca.

Reunions amb caràcter periòdic en les que diferents professionals comparteixen pràctiques i informació sobre temes d’interès comú.

Recullen el coneixement derivat tant d’èxits com d’errades. Cal incorporar-les a l’operativa de treball.

Espai per posar en contacte “l’oferta” i “la demanda” de coneixements. Diferents col·lectius exposen i comparteixen les seves experiències professionals.

Dinàmiques per compartir i recopilar coneixement

Gràfic dinàmiques mòbil EQUIP DE MILLORA SUPORT ENTRE EQUIPS I COMPANYS MENTORING COMUNITATS DE PRÀCTICA IDENTIFICACIÓ DEL CONEIXEMENT REQUERIT CAFÈ CONVERSA OPEN SPACE CASOS STORYTELLING ENTREVISTES PER LA RETENCIÓ DE CONEIXEMENT ANÀLISI RETROSPECTIVA REVISIÓ DESPRÉS DE L’ACCIÓ MILLORS PRÀCTIQUES SESSIONS CLÍNIQUES LLIÇONS APRESES FIRA DEL CONEIXEMENT

Els resultats

 • Eliminem les barreres entre departaments i augmenta la col·laboració.
 • Les persones tenen accés al coneixement que necessiten quan el necessiten.
 • Estalviem esforços dedicats a trobar solucions que altres ja han identificat.
 • Igualem els resultats amb els dels millors equips.
 • Evitem la repetició d’errors.
 • Evitem la pèrdua de coneixement clau.
 • Estalviem temps buscant la informació que necessitem.
 • Reduïm el temps d’incorporació efectiva als llocs de treball.
 • Fomentem l’empoderament de les persones i equips.
 • Millorem l’eficàcia de processos i projectes.