El foment de la cultura de l’aprenentatge requereix que les persones de l’organització desenvolupin un seguit de competències i habilitats.

*Clica sobre el títol del taller per descarregar el document amb els continguts.

Tallers dissenyats amb aquest objectiu:

Nous estils de lideratge

Equips basats en la col·laboració i l’empoderament.

El treball col·laboratiu en un equip.

Posar en valor el coneixement de les persones.

Habilitats per la dinamització

Facilitant la feina d’equips col·laboratius i comunitats de pràctica.

Decidir i actuar

La meva aportació a la intel·ligència col·lectiva.

Què són i què aporten els “principis àgils”

La dinàmica “scrum” per orientar els equips als requeriments de l’usuari.

Els processos com eina per capturar el coneixement

Metodologia “Lean” per eliminar allò que no aporta valor.

Construir equips virtuals

Habilita les dinàmiques per crear una comunitat.

Creativitat i innovació

Genera noves respostes plantejant noves preguntes.

L’aprenentatge en els projectes

Aprenentatge abans, durant i desprès.

Com impulsar l’aprenentatge

La creació d’itineraris d’aprenentatge.

Revisa els nostres tallers per:

Desenvolupar l’estratègia i avaluar l’impacte
Aprendre i compartir