Política de Privacitat

Abans d’utilitzar els nostres serveis o funcionalitats és important que llegeixis aquesta Política així com les condicions específiques que regulen cada servei o funcionalitat.

1. Objecte de la política de privacitat:

La present Política de privacitat de Neos Coneixement i Aprenentatge, SLU (en endavant, Neos) regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades o obtingudes amb l’autorització dels Usuaris i / o Clients en aquesta web o en qualsevol altre entorn de l’entitat, digital o físic.

En introduir les dades en alguns dels formularis de captació de dades ja sigui de forma digital o física estàs acceptant les seves condicions d’ús i la política de privacitat, donant per entès que has estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes .

T’informem que cada vegada que ens facilitis les teves dades o sigui necessari que accedim a informació que pogués identificar-te, com el teu nom, cognoms, correu electrònic professional, adreça postal professional, número de telèfon professional, etc; ja sigui per navegar a través del web o fer ús dels nostres serveis, estaràs sota l’aplicació d’aquesta política de privacitat.

Neos informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (d’ara endavant, Reglament General de Protecció de dades), i amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i / o clients en la corresponent web. És important que els llegeixis ja que resultaran aplicables aquells que es troben vigents en el moment d’ús dels nostres serveis.

2. Qui és responsable del tractament de les seves dades?

Neos és el responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta. Neos es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són: Neos Coneixement i Aprenentatge, SLU, amb NIF: B66568189 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Volum 44898 Foli: 31 Full: B-470726 i amb domicili social al carrer Rocar, 7 baixos 08870 Sitges.

3. Quines dades recollim i de quina manera?

Depenent de com interactuïs amb Neos (a través del web, entorns digitals o de forma personal) recollim diversos tipus de dades sobre la teva persona que poden identificar-te directament, tal com es descriu a continuació:

· Informació de contacte personal: amb això ens referim a qualsevol informació que ens facilitis per posar-nos en contacte amb tu com poden ser el teu nom, adreça postal professional, adreça de correu electrònic professional o el teu número de telèfon professional.

· Llocs web / informació usual sobre comunicacions: Mentre naveguis i interactuar amb el nostre lloc web, podem fer servir tecnologies de recollida de dades automàtiques per recollir determinada informació sobre les teves accions. Això inclou informació com els vincles en els quals fas clic, les pàgines o continguts que visualitzes i durant quant de temps i una altra informació i estadístiques similars sobre els teus interaccions, com els temps de resposta del contingut, errors de descàrrega i durada de les visites a determinades pàgines. Aquesta informació es captura utilitzant tecnologies automatitzades com galetes i també es recull mitjançant l’ús de serveis de seguiment de tercers (com Google Analytics).

L’acceptació al tractament de les teves dades personals té sempre caràcter revocable si bé, en determinats casos, en cas d’oposar i no autoritzar el tractament de les teves dades personals, no podrem prestar-te determinades funcionalitats o serveis.

4. Amb quina finalitat / s recopilem les seves dades?

Podem tractar les teves dades per a diferents finalitats. Utilitzem les teves dades, per exemple, quan:

· Entres a la nostra web per subscriure’t al servei de publicacions periòdiques que oferim de forma gratuïta.

· Respons a formularis relacionats amb els serveis que prestem.

· Vam contactar personalment en alguna reunió professional o entrevista.

Pots triar per a què podem utilitzar les teves dades. No obstant això, tingues en compte que hi ha algunes finalitats que són necessàries per a prestar-te el servei.

TRACTAMENTFINALITATS I BASE LEGAL
Enviament publicacions periòdiques.Per haver-ho sol·licitat expressament omplint el formulari que per a tal fi tenim al nostre web.
Base legal: Consentiment
Enviament d’informes sol·licitatsPer haver complimentat i enviat el formulari requerit per a l’elaboració de l’informe.
Base legal: Consentiment.
Participació activitats promocionals.Per haver sol·licitat la teva participació en aquestes activitats.
Base legal: Consentiment.

5. A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Amb l’objectiu d’obtenir la plena satisfacció dels nostres clients et informem que totes les dades que ens has proporcionat i els que ens facilitis seran tractades amb la màxima confidencialitat. Les teves dades no es compartiran amb tercers sense que tu estiguis informat d’això.

6. Durant quant de temps conservem les teves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser captats.

7. Quins són els drets dels usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament General de Protecció de Dades, i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del passaport, dirigida a la següent adreça: Neos Coneixement i Aprenentatge, Carrer Rocar, 7 08870 Sitges. També poden remetre aquesta informació per correu electrònic a l’adreça info@neosapren.com.

8.- Comunicació d’incidència i irregularitats

En cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, contacta amb info@neos.cat a l’adreça següent: Neos Coneixement i Aprenentatge, SLU, Carrer Rocar, 7 08870 Sitges

9.- Contacte

Si tens qualsevol dubte o preocupació sobre la forma en què tractem i fem servir les teves dades personals o desitges contactar amb el nostre Responsable de Protecció de Dades escriu-nos a la següent adreça info@neosapren.com

10.- Compromís de l’usuari

L’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

11.- Seguretat

Ens comprometem a protegir les teves dades personals.

12.- Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l’accés al nostre web, com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.

Neos no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

13.- Informació sobre les galetes

L’informem que utilitzem cookies per tal de millorar l’experiència de navegació a la nostra web i prestar-li un millor servei. Per obtenir més informació sobre les galetes i de com les utilitzem, si us plau llegiu la nostra política de cookies al https://neosapren.com/ca/politica-de-galetes/

14.- Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials

La empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de les quals sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

Neos col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

Neos es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

15.- Canvis en la política de privacitat

Neos es reserva el dret a canviar aquesta política en qualsevol moment. Si us plau, revisa la Política de Privacitat amb regularitat. Neos d’adoptar mesures raonables per notificar-te qualsevol canvi substancial en les nostres pràctiques de privacitat en relació amb l’ús de la informació que ens hagis subministrat.