Aquests tallers estan pensats per:

*Clica sobre el títol del taller per descarregar el document amb els continguts.

Identificar nous reptes

Cafè conversa

El poder del debat col·laboratiu.

“Open space”

La reflexió i la priorització col·lectiva.

Nous plantejaments pedagògics

Dinàmiques per fomentar l’aprenentatge.

La planificació de l’aprenentatge

Integrem les dinàmiques, els espais d’aprenentatge i els actius de coneixement per a fomentar l’aprenentatge.

Implantar dinàmiques i espais per compartir experiències i coneixements

Dinàmiques per a l’intercanvi d’experiències

Compartir el coneixement dins de l’organtizació.

El suport entre equips o persones

Aprofitar i compartir les experiències prèvies.

Experts interns

Com capacitar-los per compartir el seu coneixement?

Comunitats de pràctica

Un espai on compartir dubtes i solucions entre companys.

Fira de coneixement

On els que saben i els que volen aprendre es troben.

Sessions clíniques

Una reunió exprés per posar-nos al dia dels darrers aprenentatges.

Mentoring

Com traslladar el coneixement expert dels veterans a les persones de nova incorporació.

Storytelling

Construïm històries que impacten conviden a la reflexió.

Implantar dinàmiques per recopilar coneixement

Entrevistes per la retenció de coneixement

Persones que marxen, experiències que romanen.

La revisió desprès de l’acció

20 minuts per identificar els aprenentatges clau.

Anàlisi retrospectiva

Una revisió exhaustiva dels aprenentatges derivats d’un projecte.

Millors practiques

Els millors consells i orientacions per dur a terme una tasca.

Lliçons apreses

Un procés per capturar, organitzar i compartir aprenentatges derivats de l’operativa.

Equips de millora

Els que fan la feina treballen per identificar millores concretes.

Disseny i creació d’actius de coneixement

Com formalitzar i documentar el coneixement clau per fomentar el seu aprenentatge.

Revisa els nostres tallers per:

Desenvolupar l’estratègia i avaluar l’impacte
Desenvolupar habilitats i competències