Què és

El model de governança facilita que els resultats reals s’acostin als resultats desitjats.

Inclou aquelles estructures, eines i processos que faciliten l’assoliment de les fites d’una organització.

Permet:

 • Establir i compartir el propòsit, les fites i les línies estratègiques d’actuació.
 • Avaluar el seu grau d’acompliment.
 • Identificar i posar a disposició els recursos per facilitar aquest acompliment.

Què fem

Acompanyem a les organitzacions a donar resposta a les preguntes:

Cap a on volem que vagi l’organització?

Què cal posar a disposició per arribar-hi?

Com sabrem quan haurem arribat?

Com ho fem?

Treballem seguint aquest esquema

grafic governanca REVISIÓ DEL MARC ESTRATÈGIC AVALUACIÓ IDENTIFICACIÓ DE MILLORES IMPLANTACIÓ DE MILLORES AVALUACIÓ DE L’IMPACTE
 • El model de governança ha d’estar alineat amb el marc estratègic de l’organització. Cal assegurar que els seus elements estan actualitzats.
 • Analitzem l’actual model de governança: les expectatives de l’organització, el sistema d’avaluació de l’impacte, la seva estructura, les responsabilitats assignades i els recursos que posem a disposició.
 • L’anterior anàlisi permetrà identificar aspectes a millorar que caldrà prioritzar.
 • Detallem quins canvis i reforços són necessaris, qui és el responsable de dur-los a terme, en quin termini i amb quin suport de l’organització.

Identificarem els indicadors per avaluar l’impacte de:

 • Els nous processos implantats
 • El coneixement explícit generat
 • Les pràctiques modificades

Com ho fem?

Treballem seguint aquest esquema

grafic governanca mòbil REVISIÓ DEL MARC ESTRATÈGIC AVALUACIÓ IDENTIFICACIÓ DE MILLORES IMPLANTACIÓ DE MILLORES AVALUACIÓ DE L’IMPACTE

Resultats

El model de governança defineix:

Les expectatives de l’organització

 • Reforça la cultura
 • Facilita l’alineament entre el marc estratègic i l’operativa
 • Dona sentit a l’estructura
 • Estableix responsabilitats

El sistema d’avaluació de l’acompliment i de la millora de l’organització

 • Facilita l’assoliment de resultats
 • Facilita l’acompliment de persones i equips
 • Promou l’aprenentatge i la millora contínua
 • Promou la capacitat de lideratge i l’empoderament
 • Facilita la coordinació entre departaments

Els recursos i el suport

 • Defineix l’estructura de govern
 • Defineix els processos necessaris
 • Aporta eines i tecnologia
 • Posa a disposició la informació per a la presa de decisions
 • Estableix un sistema de reconeixement i recompensa
 • Aporta els recursos per superar els frens al canvi