“Facilitar” o “liquidar” les dinàmiques participatives?

L’ús de dinàmiques participatives per prioritzar reptes i solucions i per promoure la difusió de les bones pràctiques està cada cop més estès a les organitzacions. Són ja moltes les que, com a complement a la formació tradicional, comencen a aplicar diferents activitats per fomentar l’aprenentatge col·laboratiu.

Aplicar-les o no correctament pot facilitar l’assoliment dels resultats desitjats o liquidar el projecte quasi abans que comenci. Si teniu la responsabilitat de promoure la seva difusió i voleu evitar l’efecte “terminator” cal que recordeu la importància de:

 1. Disposar d’un bon equip de facilitadors.
 2. Informar de les conclusions recollides.
 3. Difondre els canvis introduïts i l’impacte generat.

Els facilitadors

Molts dels processos i dinàmiques participatives requereixen una persona amb experiència que faciliti la seva aplicació. Aquesta persona ha de dominar la dinàmica i ha de saber superar els entrebancs més freqüents. Cal que acompanyi l’equip en l’assoliment dels resultats esperats.

La persona que assumeixi aquesta responsabilitat cal que:

 • Conegui bé el procés o la dinàmica.
 • Tingui experiència en la seva aplicació.
 • Fomenti la participació.
 • Faci avançar al grup a través de la reflexió i el debat constructiu.
 • Identifiqui i comparteixi les millors pràctiques per fer possible la millora contínua.

Una forma incorrecta d’aplicació de la dinàmica o una facilitació inadequada pot derivar en:

 • Percepcions de pèrdua de temps.
 • Insatisfacció dels participants.
 • Comentaris negatius que poden afectar a la participació futura.

Informar de les conclusions

La participació en aquests tipus de dinàmiques sol ser voluntària. Els participants dediquen una part del seu temps de feina a aportar i construir per millorar l’organització.

Cal, un cop finalitzada la reunió i a mesura que el projecte avanci, informar els participants i la resta de l’organització dels resultats i conclusions i de les accions que se n’hagin pogut derivar. Oblidar aquest aspecte pot generar:

 • Negatives a continuar col·laborant en el projecte.
 • Manca de credibilitat de la direcció que hi hagi donat suport.
 • La difusió de rumors i informació incorrecta sobre els resultats.
 • La percepció d’inutilitat del temps dedicat.

Els canvis introduïts i el seu impacte

Moltes d’aquestes activitats es duen a terme per identificar millores que caldrà portar a la pràctica. A tots ens agrada conèixer quin ha estat el resultat de la nostra col·laboració. És per això necessari compartir per a què han servit les dinàmiques, quin ha estat el seu resultat i, en especial, quin ha estat l’impacte generat. Oblidar aquest aspecte pot derivar en comentaris com:

 • “Mai acabem allò que comencem”.
 • “El meu esforç no ha servit de res”.
 • “No val la pena participar si després no s’aplica res”.

Més facilitadors

Comptar amb la col·laboració de facilitadors amb experiència, compartir els resultats de les dinàmiques, els canvis implantats, els resultats assolits i els aprenentatges generats promourà la difusió de noves pràctiques col·laboratives, fomentarà el reconeixement de l’esforç i el temps dedicat i ajudarà a consolidar el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i el lideratge distribuït.

Menys “terminators” …

Per contra, deixar de fer-ho o aplicar-ho de forma inadequada “terminarà”, liquidarà ràpidament l’impuls positiu generat i generarà unes percepcions totalment oposades a les que buscàvem:

 • Col·laborem i no serveix per a res.
 • El meu esforç no ha estat inútil.
 • La manca de transparència és el més habitual.

Incórrer en aquestes errades, més que facilitar els processos participatius i consolidar-los com una excel·lent alternativa per fomentar l’aprenentatge i la innovació, liquidarà i “terminarà” l’empenta i la motivació de les persones que creuen en la utilitat d’aquestes dinàmiques i donarà la raó als que són contraris a la implantació de qualsevol canvi i millora que, a més, aprofitaran per comentar:

“Ja us ho deia jo, que això no serviria per a res …”

“Per a què canviar si sempre ho hem fet així …”

“Massa complicades totes aquestes innovacions …”

I, haurem perdut una excel·lent oportunitat per fomentar la col·laboració a la nostra organització.