Millors pràctiques i lliçons apreses: Aprendre dels encerts i errors que es cometen a les organitzacions.

Introduir processos per identificar les millors pràctiques i implantar les lliçons apreses és una excel·lent manera per assegurar que treballem incorporant els darrers aprenentatges dels equips i les persones de l’organització.
Els passos que cal seguir són:

  1. Identificar i validar els aprenentatges
  2. Implantar-los a l’operativa de l’organització

Veiem com fer-ho:

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

Les fonts dels aprenentatges

La metodologia per identificar els aprenentatges que es produeixen a una organització no té cap dificultat especial. Per a poder aplicar-la amb èxit, probablement serà necessari fomentar un canvi en les actituds de les persones. La identificació dels aprenentatges requereix una anàlisi de les causes de les errades comeses i dels encerts que s’hagin produït.
Encara són massa les persones que confonen la identificació de les causes amb
 “la identificació dels culpables”.

Els facilitadors de les activitats i dinàmiques que us proposem a continuació hauran de tenir especial cura per identificar i corregir aquestes actituds.
Les dinàmiques que amb més freqüència s’empren per identificar i recopilar els aprenentatges són la revisió desprès de l’acció i l’anàlisi retrospectiva. Per a promoure la difusió i l’aplicació dels aprenentatges recomanem la definició i aplicació dels processos de gestió de les millors pràctiques o les lliçons apreses. El següent diagrama detalla la seva aplicació.

La revisió després de l’acció

Es tracta d’una dinàmica orientada a identificar els aprenentatges un cop ha finalitzat una activitat. Es basa en el diàleg i està dirigida per algun membre de l’equip que ha de ser capaç de:

  • Identificar les activitats que valgui la pena avaluar,
  • aportar la informació i material necessari per a la reunió,
  • orientar a l’equip cap a la identificació de les causes,
  • recopilar les conclusions de la reunió i
  • assegurar que els acords s’implementin.

És important dur-la a terme just desprès d’haver finalitzat l’activitat o d’haver assolit una fita dins del projecte. D’aquesta manera serà més fàcil disposar dels membres de l’equip i recordar el detall del que va succeir.
La revisió desprès de l’acció es realitza “per l’equip i per a l’equip”. Es tracta d’una reunió curta de totes les persones hagin estat involucrades en la realització de l’activitat o puguin estar-ho en un futur.
La dinàmica de la revisió desprès de l’acció es basa en debatre i donar resposta a les següents preguntes:

  1. Què hagués tingut que ocórrer? Recordar els objectius i el pla per assolir-los. Imaginar quin hagués estat el millor resultat possible.
  2.  Què va ocórrer realment? Aquest aspecte resulta més fàcil de precisar quan es disposa d’indicadors objectius per avaluar els resultats.
  3. Quina va ser la causa de la diferència? Un exercici com el dels 5 perquès pot resultar útil per a trobar la causa o causes que van originar les diferències.