Què és el desenvolupament organitzacional?

L’avantatge d’un model gestió transversal en l’organització.

L’estructura de la majoria de les empreses

La majoria de les empreses (especialment les petites i mitjanes) opten per models organitzatius basats en l’assignació de funcions a diferents especialistes (o departaments especialistes). Es tracta d’una forma senzilla i pràctica de delimitar les responsabilitats eixugant-les a les funcions clau de l’empresa: disseny, fabricació, venda, comercialització, … 

El model permet la creació de departaments amb un elevat grau d’especialització i l’establiment de fronteres raonablement ben definides. 

Tanmateix, es poden donar situacions de desconnexió entre departaments: no se sap què és el que el veí fa ni per què. Una bona solució és el desenvolupament de la comunicació interdepartamental: reunions de coordinació, identificació i solució de problemes, … A les empreses de mida reduïda la comunicació és fàcil: cafès, dinars de treball i alguna reunió formal. Suficient per compartir (en ocasions només de forma informal) els elements culturals i del marc estratègic (valors, missió / visió, metes, polítiques, …).

Quan les organitzacions creixen, el tema es complica: la comunicació entre les persones es torna complexa (som molts i moltes les “coses” que compartir) i la seva capacitat per actuar de forma alineada es redueix.

Models transversals

Ja disposem d’un model estratègic i ho hem comunicat, però hi ha algunes coses que segueixen sense funcionar. Ja disposem d’una estructura funcional, d’un sistema de gestió per processos, continuen havent-hi descoordinacions (puntuals) i es repeteixen les mateixes fallades.

Com a solució, apareixen noves àrees transversals (que tenen o haurien de tenir autoritat sobre el conjunt de l’organització) o algunes de les que ja existien prenen nous enfocaments. Persegueixen l’alineament de les persones que formen l’organització cap a una mateixa direcció. 

Els avantatges d’aquests nous departaments són clars: en relacionar-se de forma transversal amb les diferents àrees, tenen una visió global de l’organització.

El departament de desenvolupament organitzacional?

Ha aparegut en els darrers temps una nova àrea de gestió transversal o si ho preferís una nova macro-funció:el desenvolupament organitzacional.

Tal com ve definit per les mateixes empreses, l’àrea de desenvolupament organitzacional és una àrea transversal, amb autoritat sobre la resta de departaments més “verticals”, que assumeix totes les funcions que determinen el desenvolupament de la pròpia organització i de les persones que la integren. És important el matís de “l’organització i les persones que la integren“, ja que el focus, dels departaments transversals ja existents, se centrava en els processos, les dades, el mercat i poques eren les organitzacions amb àrees realment centrades en les persones (a excepció del departament de RR.HH).

La meta del departament de desenvolupament organitzacional és possibilitar el compliment dels objectius estratègics de l’organització, posant i gestionant els recursos necessaris perquè les persones que la integren es desenvolupin professionalment i col·laborin per assolir els objectius estratègics.

Algunes de les funcions pròpies del departament són:

 • La gestió de l’estratègia de desenvolupament de l’organització.
 • El foment dels valors corporatius.
 • La gestió de la cultura: les relacions, els símbols, les estructures i processos.
 • La coordinació dels diferents departaments per a l’aplicació del marc estratègic: la consolidació de la missió, visió i polítiques corporatives.
 • L’aplicació de les polítiques de relació amb les persones.
 • La revisió de la coherència de les polítiques departamentals i l’assessorament sobre l’impacte que aquestes han de tenir.
 • La gestió de l’estratègia de desenvolupament i carrera professional de les persones.
 • La gestió de l’estratègia d’adquisició i manteniment del talent.
 • La gestió de l’estratègia de gestió del coneixement i l’aprenentatge.
 • La planificació del procés d’avaluació i acompliment.
 • La gestió de l’ambient de treball.
 • La planificació de les relacions laborals.

Les macro-funcions del desenvolupament organitzacional

Pel que fa a les funcions, no estem descobrint res de nou, moltes organitzacions ja les han incorporat en el seu model de gesitió. El que si que és nou és agrupar les funcions clau relacionades amb el desenvolupament de les persones i de la pròpia organització, sota la responsabilitat d’una àrea concreta de l’empresa.

Així, resumint, podríem dir que l’àrea de desenvolupament organitzacional s’encarrega de la planificació i execució de projectes i accions relacionades amb les macro-funcions:

 • Difusió del marc estratègic.
 • Gestió del coneixement, aprenentatge i talent.
 • Gestió de la cultura corporativa.